การจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ ระดับชั้น อ.1-อ.3

น้องๆระดับชั้นอนุบาล กับภารกิจการปลูกผักบุ้ง🌱🌱 เตรียมดิน⏩ หว่านเมล็ด⏩ รดน้ำ⏩ดูแล 📝ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ 😊😊🌾