ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อ COVID-19

โรงเรียนบ้านซับถาวร ขอขอบคุณ🙏🙏🙏👍👍คุณบรรจง อร่ามเรือง แพทย์ประจำตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อ COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏