ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

โรงเรียนบ้านซับถาวร ขอขอบคุณ 🙏🙏🙏🍀รพสต.ราชันย์ ที่มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง 👍เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเรียน🎉🎉ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากค่ะ🙏🙏🙏