นายธวัชชัย สาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวรได้เข้านิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของครูศศิรักษ์ สิงคูบอน

วันจันทร์ ที่15 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย สาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวรได้เข้านิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของครูศศิรักษ์ สิงคูบอน เรื่อง เรียบเรียงเขียนประโยค ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1