นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณฯ

🍀🍀29 มกราคม 2564🍀🍀👉👉ท่าน ศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณ และ ท่าน ศน.จริญา อาษาวัง ได้เข้ามานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของ 👍โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 👍โดยความร่วมมือของ สพฐ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา👍#เพราะทุกกิจกรรมสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน🙏