บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านซับถาวรประจำปีการศึกษา2563

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านซับถาวรประจำปีการศึกษา2563 🎉🎉ผลการเลือกตั้งดังนี้👉🏻เบอร์1 พรรคร่วมใจไปด้วยกัน ได้คะแนน 13 คะแนน👉🏻เบอร์2 พรรคพักรบพบรัก ได้คะแนน 40 คะแนน👉🏻เบอร์3 พรรคนี้เราจะสู้ไปด้วยกัน ได้คะแนน 23 คะแนน 👉🏻ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8 คะแนน📢ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐชยา กาละพัฒน์ หัวหน้าพรรคพักรบ พบรักที่ได้เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษานี้ 🎉🎉📚นอกเหนือการได้ประธานนักเรียนคนใหม่ การที่นักเรียนได้รู้จักกระบวนการอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตยนับเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ