ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)