ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โดย ผู้ใหญ่วิชิต บุญจริง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านซับถาวร ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่วิชิต บุญจริง และชาวบ้านบ้านซับถาวร ที่ได้ร่วมสมทบทุน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น