ปรับแต่งภูมิทัศน์ ต้อนรับวันเปิดเรียน

🌿🌿24 มกราคม 2564🌿🌿🍀🍀ตัดหญ้า ปรับแต่งภูมิทัศน์ต้อนรับวันเปิดเรียนที่ใกล้จะมาถึงเร็วๆนี้ โดย ท่าน ผอ.ธวัชชัย สาบัว 👍👍🍁🍁ใกล้เปิดเรียนแล้วเด็กๆพร้อมหรือยัง🎉🎉