มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว”

16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ธวัชชัย สาบัว มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล