อบต.ไทยอุดม ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านซับถาวรขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมที่ได้มา⭐ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ⭐และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ⭐พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดให้กับโรงเรียน