เยี่ยมและให้กำลังใจคุณลุงสนิท บุญจริง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับถาวร

คณะครูโรงเรียนบ้านซับถาวรนำโดยท่านผอ.ยุวารินี วันชูเสริม มาเยี่ยมและให้กำลังใจคุณลุงสนิท บุญจริง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับถาวร ขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปค่ะ