4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านซับถาวร ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิรักษ์ สิงคูบอน

รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1