ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านซับถาวร (BAN SAPTHAWON SCHOOL)
หมู่ที่   3   บ้านซับถาวร
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ : 037-609903